Project 2 Serbian edition (OUP) - Student's Book

825,00RSD

Prodavac: Elafor d.o.o

Šifra artikla:

Id artikla: 1547855

Autori
Broj stranica
Povez Meki povez
Pismo Ćirilica
Godina izdanja
ISBN13 9780194825078
Broj odluke Ministarstva 650-02-00045/2018-07
2018-04-27T00.00.00
Broj izdanja 2
Status izdanja Novo
Format
Oblik Štampani i elektronski
Razred 5
Predmet Engleski jezik
Jezik nastave Srpski jezik
Šifra kompleta 194SRP5ENG
Udžbenička jedinica
Izdavač The English Book doo

Project 2je drugi u nizu nivoa programa Project koji je doživeo svoje četvrto izdanje pre par godina. Serija Project se koristi u višim razredima osnovnih škola, tačnije od IV do VIII razreda (tj od V do VIII za decu koja engleski uče kao drugi strani jezik). I ovaj udžbenik je od samog početka rađen za naše tržište i u potpunosti odgovara nastavnom planu i programu za V razred osnovne škole. Njegove prednosti u odnosu na druge programe jesu što, iako je akcenat stavljen na gramatiku, dopuštaju nastavniku da čas usmeri ka povećanju vokabulara, diskusiji na zadatu temu, i daje prostor učenicima da svako svojim tempom rada i prema znanju i afinitetima koje pokazuje, može da savlada i najjednostavnije delove. Svako vežbanje je gradacijski poređano i obeleženo sa jednom, dve ili tri zvezdice, gde jednu zvezdicu imaju osnovna vežbanja, dve zvezdice zahtevnija i kompleksnija vežbanja, a tri zvezdice aktivnosti za one sa najboljim uspehom i postignućima.

Udžbenik je veoma sličan već postojećem izdanju koje se koristi u školama. Izmenjene su Extra Success stranice koje se nalaze na kraju radne sveske i dodati su elementi koji su nedostajali kako bi sadržaj udžbenika bio u skladu sa izmenjenim nastavnim planom i programom za peti razred. Takođe su unete i izmene u Extensive Reading delu na poslednjim stranama u udžbeniku i tekstovi su prilagođeni sadržaju nastavnih jedinica. Izmenjena su 3 teksta od postojećih 6, prvi, treći i šesti. Prvi govori o proslavi Božića u našoj zemlji, treći o pismima dece koja dolaze iz inostranstva i putuju kroz našu zemlju, a šesti je posvećen životu i delu Vuka Karadžića.

Što se gramatike tiče, Present Perfect se po planu i programu više ne radi u V razredu, kao ni Simple Future i To Be Going To za predictions.

Izmene se odnose na članove, redne i osnovne brojeve, predloge za mesto i vreme.